wejdź na www.przemyslawpufal.pl

Posts tagged ‘twórczość’

Osobowość twórcza

Andrzej Bubrowiecki „Sekrety kreatywnego myślenia” (fragment):

Czy istnieje osobowość twórcza?

Obserwując specyfikę myślenia i działania ludzi, można stwierdzić, że istnieją pewne cechy ich szeroko rozumianej osobowości, które sprzyjają niewątpliwie kreatywnemu, twórczemu myśleniu i działaniu.

Osoby twórcze charakteryzuje otwartość myślenia. Pozwala ona na łatwe pokonywanie nawykowych sposobów analizowania problemów, na wyjście poza dotychczasowe doświadczenia. Sprzyja wstępnej akceptacji rożnych nowych pomysłów i źródeł informacji. Otwartość myślenia odgrywa szczególnie ważną rolę w początkowych etapach pracy nad problemem, kiedy to konieczna jest koncentracja na wielu rożnych hipotezach i traktowanie ich jako równowartościowych.

W chwili generowania pomysłów osobowość twórczą charakteryzuje niezależność. Gwarantuje ona niepoddawanie się modom, naciskom, konwencjonalnemu sposobowi myślenia czy „jedynie słusznym procedurom”.

Trzecią ważną cechą osobowości twórczej jest wytrwałość. To

umiejętność niepoddawanie się niepowodzeniom. Są one analizowane i traktowane jako potrzebne elementy osiągania celu. Dzięki wytrwałości proces twórczy rozwija się bez względu na przeszkody, negatywne oceny otoczenia i słabnącą motywację twórczą.

I wreszcie do osiągnięcia zamierzonego celu konieczna jest wysoka motywacja. Nie jest ona co prawda stałym elementem osobowości, ale omawiając osobowość twórczą, nie sposób o niej nie wspomnieć.

Rozwiązanie problemu musi być dla nas ważne. Podniesiemy naszą motywację i będziemy utrzymywać ją na odpowiednio wysokim poziomie, jeżeli odpowiemy sobie na pytania:

● Co chcę osiągnąć?

● Co zmieni się w moim życiu na lepsze po osiągnięciu tego?

● Kto, oprócz mnie, będzie miał z tego korzyść?

● Do czego jest mi to potrzebne?

Co ciekawe, nie ma żadnych badań, które uzależniałyby większe

zdolności twórcze od większej inteligencji. Obecnie przyjmuje się w psychologii twórczości tak zwaną hipotezę progu. Pozytywny związek między miarami twórczości i inteligencji występuje u osób, których poziom inteligencji nie przekracza najwyższych wartości.

Według Edwarda de Bono – możliwości kreatywnego myślenia może wykorzystać w pełni tylko taki człowiek, który:

● Ma zaufanie do własnej umiejętności myślenia.

● Potrafi świadomie zebrać się do myślenia i skupić na konkretnej sprawie.

● Zawsze potrafi zdefiniować cel swojego namysłu i określić, w jaki sposób zamierza go osiągnąć.

● Zdaje sobie sprawę z tego, że jakiekolwiek podejście do określonej sprawy czy sposób widzenia sytuacji jest tylko jednym z możliwych podejść czy sposobów, z których większość nie przyszła mu do głowy.

● Potrafi docenić to, co osiągnął, nawet jeżeli jest to tylko świadomość, że problem wymaga dalszego namysłu.

● Uważa, że myślenie jest sztuką, w której warto się doskonalić i której trzeba się przyglądać.

Modelowanie strategii i działań ludzi będących symbolem twórczości, kreatywności w rożnych dziedzinach życia pozwala nam wyodrębnić zasady, jakie ci ludzie wykorzystywali. Największym z największych niewątpliwie był Leonardo da Vinci. Michael Gelb w znakomitej książce „Myśleć jak Leonardo da Vinci” podaje siedem zasad twórczego życia w stylu Leonarda:

● Nienasycona ciekawość życia i nieugaszone pragnienie ciągłej nauki.

● Konsekwentne sprawdzanie wiedzy drogą doświadczeń, wytrwałości i gotowości do uczenia się na błędach.

● Nieustanne wyostrzanie zmysłów.

● Gotowość do zaakceptowania wieloznaczności, paradoksu i niepewności.

● Dochodzenie do równowagi pomiędzy nauką a sztuką, logiką

a wyobraźnią. Myślenie „całym mózgiem”.

● Kształtowanie kondycji fizycznej, oburęczności i postawy ciała.

● Poznanie i zrozumienie więzi łączących wszystkie rzeczy i zjawiska.

 

Aby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.

Thomas Alva Edison

 

 

 <<<KLIKNIJ TUTAJ I ODBIERZ PREZENTY>>>

Reklamy

Pojęcie kreatywności

Andrzej Bubrowiecki „Sekrety kreatywnego myślenia” (fragment):

 Kreatywność – definicja

Istnieje bardzo wiele definicji słowa „kreatywność”. Bardzo często pojęcie to jest traktowane jako bliskoznaczne do słowa „twórczość”.

Na przykład: kiedy mówimy o kreatywnym (twórczym) myśleniu, zwykle przyporządkowujemy temu procesowi rożne cechy, takie jak oryginalność, skuteczność i innowacyjność.

Joseph O’Connor, znany trener NLP, twierdzi, że kreatywność polega na odpowiednim zintegrowaniu swoich umiejętności w celu zwrócenia ich na drogę dotychczas nieznaną i stworzenia w ten sposób nowej wartości. Dla Katarzyny Gozdek-Michaelis pomysł jest nową kombinacją starych elementów. Według Wertheimera myślenie twórcze oznacza rozbicie i zmianę struktury naszej wiedzy w celu uzyskania nowego spojrzenia na istotę zagadnienia, a Richards opisał kreatywność jako „ucieczkę od umysłowej stagnacji”.

W większości definicji pojęć „kreatywność” i „twórczość” akcent położony jest na dwie najważniejsze cechy tego procesu – nowość i użyteczność wytworu – materialnego bądź duchowego.

Warto pamiętać, że miernikiem poziomu kreatywności jednostki nie muszą być konkretne wytwory materialne. Kreatywność to przede wszystkim potencjał człowieka, dzięki ktoremu jest on w stanie wykonywać coś nowego i wartościowego dla siebie lub innych.

 

 

 

<<<KLIKNIJ TUTAJ I ODBIERZ PREZENTY>>>

Twórczość

Nie! Nie uciekaj! Czytaj dalej!

Napisałem tak dlatego, że wiele osób słysząc o twórczości, od razu ma skojarzenia z artystami, dziwakami, z jakimiś bohomazami, albo nudnymi wierszami. Najczęściej mówią „Tfu!rczość nie jest dla mnie!”

Oczywiście nie zgadzam się z taką opinią.

Tworzenie w sensie dosłownym nie jest zarezerwowana dla absolwentów szkół artystycznych. Nie trzeba posiadać wykształcenia plastycznego, by malować obrazy, a muzycznego, by pisać piosenki. Amatorzy również tworzą sztukę i często odnoszą sukces. A ile jest tworzących w domu nie myślących o sukcesie i sławie, tylko robiących to dla własnej satysfakcji!

Myślałeś kiedyś o tym?

Czy wiesz gdzie w Twoim mieście możesz nauczyć się na przykład robienia kilimów?

 Albo śpiewania?

Niektórzy artyści, na przykład surrealiści, mówili nawet o twórczym spędzaniu wolnego czasu. Wprawdzie w ich czasach nie było powszechnego dostępu do telewizji, ale dzisiaj do tego to się odnosi. Zamiast aktywnie, twórczo spędzać czas, siedzimy przed telewizorem. A przecież nawet komputer i internet dają wiele możliwości: pisanie bloga, rysowanie i malowanie, edycja zrobionych zdjęć, tworzenie stron internetowych, muzyki itd.

A wspólne zajęcia twórcze z rodziną z pewnością wzmocnią Was, ułatwią wzajemne poznanie i zrozumienie, łatwiej będzie można nawiązać (albo nie stracić…) kontakt z dorastającymi dziećmi.

Z uprawianiem sztuki, ale również życia:) wiąże się termin flow – przepływ. Oznacza to stan całkowitego poświęcenia się temu, co robimy, jakiemuś kreatywnemu zajęciu. Mi taki stan zdarzył się zaledwie parę razy: zapomniałem o całym świecie, byłem maksymalnie skupiony, ale nie męczyłem się. Po zakończeniu byłem zdziwiony, że upłynęło tyle czasu. I odczuwałem wielką satysfakcję z wykonanej pracy (twórczej). Szkoda, że zdarza się to tak rzadko…

A napisałem tyle o sztuce, ponieważ interesują mnie wszelkie jej przejawy.

Twórczość to oczywiście nie tylko uprawianie sztuki, ale również, a może przede wszystkim w przypadku takich zwykłych ludzi jak my, twórcze życie. Czyli takie, w którym nie boisz się próbować nowych rzeczy, podejmujesz decyzje naruszające status quo, zaskakujesz pomysłowością, kreatywnością
z każdej sferze życia. Osoba żyjąca twórczo nieustannie zadaje pytania, szuka rozwiązań dotychczas nieznanych choćby jej samej, próbuje zrozumieć siebie i otaczający ją świat.

           Definicji twórczości istnieje chyba tyle, ile osób się tym zajmuje. Na przykład według jednych twórczość to oryginalne pomysły, dotąd przez nikogo nie przedstawione, ale użyteczne. Inni mówią, ze to nowe spojrzenie na stare sprawy. Jeszcze inni po prostu wymieniają przykłady oryginalnych rozwiązań w przemyśle, sztuce, życiu codziennym.

           Z pewnością i Ty mógłbyś podać przykłady ze swojego życia, które uznać można za przejaw twórczości czy to w życiu osobistym czy zawodowym. Gdybyś miał z tym trudności, nie przejmuj się. Uważam bowiem, że przejawów twórczości do końca nie można zmierzyć, ani zważyć ani czasem opisać. Mogą to być drobnostki, których Ty nie zauważasz, ale widzą i doceniają inni. Zapytaj czy ktoś postrzega Cię jako osobę twórczą?

           Kompletni malkontenci muszą pamiętać, że zdolności twórcze można rozwijać. Z pomocą trenerów lub tylko jakiegoś podręcznika, który kupić można bardzo łatwo. Musisz tylko wiedzieć, jakie zdolności chcesz rozwijać, chyba, że ogólne twórcze myślenie. Nawet tutaj nie można być leniem. A może właśnie nie można być leniem chcąc rozwijać swoje zdolności.

Jest to fragment mojej książki pt. „Po prostu żyj!”>>>

 

 

 

<<<ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER I ODBIERZ DARMOWE BONUSY>>>

Jak napisać i wydać ebooka? część II

Sprzedawaj na www.sensownie.pl swojego ebooka i zarabiaj!

Zgłoś się>>>

A teraz parę słów instrukcji Pawła Sygnowskiego jak pisać ebooka:

 Dlaczego Ty także możesz napisać własnego ebooka?

Jak każdy przy podejmowaniu po raz pierwszy czynności, której nigdy wcześniej nie wykonywałeś, z pewnością masz wiele wątpliwości. Nie przesadzę mówiąc, że po prostu boisz się tego, co nowe i nieznane. Jest to najzupełniej normalna reakcja, ale oczywiście, nie jest to zbytnio pożądana reakcja ze względu na jej skutki. Dla jednych stres, poczucie ryzyka, nowości potrafi dodać skrzydeł, a niektórych może kompletnie zablokować i uniemożliwić podjęcie wykonywania danej czynności. Właśnie dlatego nie można przejść nad tym do porządku dziennego, ale trzeba zacząć działać.

Opierając się na swoich własnych doświadczeniach, rozmowach przeprowadzonych z innymi autorami ebookow oraz stosownymi materiałami, udało mi się zidentyfikować te najbardziej popularne obiekcje. Są to w kolejności od najpopularniejszej:

Ja nie potrafię pisać”

– jest to najpopularniejsza obiekcja i zarazem najłatwiejsza do pokonania.

Pamiętasz, jak we wstępie wspomniałem o tym, że od autora ebooka nikt nie wymaga wielkich umiejętności pisarskich, w stylu stworzenia porywającej fabuły, wartkiej akcji itd. Ebooki to w ponad 90% przypadkach publikacje „know-how”, czyli zawierające określone informacje na określony temat, a raczej rozwiązujące określony problem, lub problemy z określonej dziedziny.

Receptą na napisanie własnego ebooka, jest znalezienie jednej dziedziny życia, w której jesteś lepszy, od co najmniej 90% innych ludzi, którzy z tego powodu mają ogromny problem do rozwiązania, gdyż chcą być, mieć i wiedzieć to, co Ty, ale nie wiedzą, jak to zrobić. To już to wystarczy, aby napisać treść do swojego ebooka. Dlaczego? Po prostu Ty już wiesz, jakie problemy trapią osoby zajmujące się tą określoną dziedziną i prawdopodobnie także znasz rozwiązanie tych problemów. Teraz wystarczy napisać o tym poradnik, w tonie konwersacyjnym, a więc dokładnie takim, jakiego używasz w czasie pogaduszek z kolegami, aby czytelnik Twojego ebooka w czasie jego lektury czuł się komfortowo, wszystko zrozumiał i był w stanie wykorzystać Twoje informacje do rozwiązania swoich problemów – i to wszystko.

Ponadto zauważ, że przecież w swoim życiu napisałeś już sporo rzeczy. Wystarczy cofnąć się do czasów szkolnych, gdzie na 100% pisałeś wypracowania z polskiego, notatki z lekcji, referaty i tym podobne materiały. Skoro przebrnąłeś przez to wszystko, to nie masz żadnych przeciwwskazań ani usprawiedliwień, dla których nie mógłbyś napisać swojego ebooka. Wykorzystaj tą wiedzę i praktykę, którą masz i przelej to wszystko, co ważne oraz użyteczne na papier.

Temat, na który chce napisać ebooka, jest interesujący tylko dla mnie”.

Uwierz mi na słowo, że czymkolwiek byś się nie interesował, to gdzieś istnieje druga osoba, która także, jest zainteresowana tym samym. Jest wszystko jedno, co to jest, ale skoro, jest to coś, co interesuje Ciebie, to dlaczego by nie miało zainteresować jeszcze kogoś innego?

Oczywiście może być tak, że temat Twojego ebooka będzie interesował tylko bardzo wąskie grono osób, a jakiś inny temat zainteresuje bardzo szerokie grono osób. Jest to ważna kwestia, gdyż skutkuje to wielkością zainteresowania, a także potencjalnej sprzedaży Twojego ebooka. Jeśli wiesz, że Twoje zainteresowanie jest elitarne, to nie nastawaj się na masową, lawinową sprzedaż.

Spójrz na to z tej strony, że skoro piszesz ebooka na taki temat, to przecież możesz zażądać o wiele wyższej ceny za niego, niż za ebooka, który traktuje na bardzo popularny temat. Dlaczego?

Dlatego, że być może Twój ebook będzie pierwszą publikacją na taki temat, albo jedną z niewielu, podczas, gdy nowy ebook na popularny temat, to już „tylko” kolejny ebook na ten sam temat.

Tak, że na pewno istnieją ludzie zainteresowani tym samym, co Ty. Może ich być, albo bardzo mało – wtedy możesz ustalić cenę swojego ebooka na wyższym poziomie, albo jest ich bardzo dużo i wtedy musisz opuścić nieco z ceny, aby w dalszym ciągu być konkurencyjnym.

Ja nie mam czasu na pisanie ebooka”.

Kwestia czasu jest bardzo indywidualną sprawą. Jedni mogą mieć go bardzo dużo, a drudzy bardzo mało. Znane jest takie powiedzenie, że jak masz coś pilnego do zrobienia, to zwróć się z tym do kogoś bardzo zajętego, to ten ktoś zrobi to bardzo szybko, bo jeśli zwrócisz się z tym do kogoś kto ma bardzo dużo wolnego czasu, to wykonanie Twojego zadania także zajmie mu bardzo dużo czasu. Brak czasu – co może wydawać się nieco paradoksalne – może stanowić poważny atut w tym, abyś jednak napisał tego swojego ebooka w myśl zasady, że kto jest zajęty, ten robi rzeczy bardzo szybko. Jeśli jednak uprzesz się, że tak nie jest, to przeczytaj rozdział o metodach tworzenia ebooka, gdyż znajdziesz tam kilka sposobów, których zastosowanie sprawi, że będziesz miał gotowego ebooka i nawet nie poświęcisz ani chwili na jego napisanie.

Ponadto polecam także lekturę wywiadów z twórcami ebookow, aby poznać wykorzystywane przez nich sposoby na znalezienie czasu na napisanie ebooka, a niektórzy z nich, to bardzo zajęte osoby.

Ja nie znam się na komputerach”,

więc jak mogę napisać własnego ebooka. Pisanie treści ebooka wymaga od Ciebie tylko i wyłącznie umiejętności pisania na klawiaturze komputerowej oraz tworzenia dokumentów w jakimś Edytorze tekstowym. Od biedy wystarczy Ci zwykły notatnik w komputerze i to generalnie wszystko. Jeśli jednak chcesz zawrzeć w swoim ebooku jakieś tabele, wykresy, ilustracje, zdjęcia, to trzeba się będzie troszkę podszkolić z obsługi jakiegoś edytora tekstowego, ale to nic strasznego i nic bardzo trudnego. Ewentualnie zawsze możesz poprosić o pomoc kogoś bardziej zorientowanego w tych sprawach.

Jednakże to nie jest najważniejsze w tym wszystkim.

Najważniejsze, jest to, że aby napisać własnego ebooka nie musisz się znać na komputerach w tym sensie, że wiesz, co się w nim dzieje, tam w środku; że potrafisz programować, tworzyć skomplikowane dokumenty itd. Nic z tego. Pisanie na klawiaturze, świadomość tego, co chcesz napisać i pisanie w notatniku, lub edytorze tekstowych wystarczy Ci w 100%.

Mam nadzieję, ze po lekturze tego tekstu udało Ci się całkowicie pokonać lub ograniczyć w większym stopniu wszelkie swoje obiekcje, czyli powody, dla których nie mógłbyś napisać własnego ebooka.

 Pierwsza część wpisu tutaj>>>

Sprzedawaj na www.sensownie.pl swojego ebooka i zarabiaj! Zgłoś się>>>

 

 

 

<<<ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER I ODBIERZ DARMOWE BONUSY>>>

 

JAK NAPISAĆ I WYDAĆ WŁASNEGO EBOOKA? część I

Sprzedawaj na www.sensownie.pl swojego ebooka i zarabiaj!

 Zgłoś się>>>

A teraz parę słów instrukcji Pawła Sygnowskiego jak pisać ebooka:

Pisanie ebooka chyba najłatwiej porównać do czynności sportowej.

Jej wykonanie wcale nie zależy przede wszystkim od talentu, czy posiadanych umiejętności. Jest to głownie bardzo skrupulatna i ciężka codzienna praca, która stanowi tutaj klucz do sukcesu.

Oczywiście nie istnieje żadna magiczna formuła na napisanie takiego ebooka, jakiego chcesz. Tak samo, jak nie istnieje formuła na napisanie bestsellerowej książki. Jedyne co można zrobić, to w jak największym stopniu zwiększyć szanse swojego ebooka na rynku, czyli uczynienie go lepszym od konkurencji, atrakcyjniejszym dla swoich klientów itp.

Poniżej znajdziesz plan, którego trzymanie się pozwoli zwiększyć szanse Twojego ebooka na stanie się bestsellerem. Plan został przygotowany, jako zestawienie poszczególnych punktów sformułowanych w postaci pytań ogólnych dotyczących określonych kwestii pisania ebooka. Odpowiedzią na dany punkt/pytanie jest zbiór różnorakich sugestii, wskazówek i zaleceń.

Rzeczony plan został napisany w oparciu o własne oraz cudze doświadczenia, bo raz, że człowiek się uczy najlepiej, najtrwalej i najszybciej na własnych błędach, a dwa, że najlepszą, choć stosunkowo trudną rzeczą, jest uczenie się na błędach innych.

Sporządzając ten plan korzystałem niemalże z całej przedstawionej na zakończenie tego ebooka bibliografii.

Pamiętaj, że pisanie własnego ebooka, to bardziej nauka, niż sztuka. Nie istnieją żadne wytyczne, których koniecznie musisz się trzymać. Nie ma żadnych zaleceń w stylu „musisz to zrobić”.

Wszystko ustalasz sam i o wszystkim także decydujesz sam.

Stwarza to taką sytuację, że najpierw radzę dokładnie zapoznać się z poniższym planem oraz obszernymi omówieniami poszczególnych punktów.

Następnie dobrze by było, abyś wybrał, które punkty będą ważniejsze w przypadku Twojego ebooka np. możesz doskonale wiedzieć, dla jakich osób Twój ebook będzie skierowany i które przez to będą zainteresowane jego kupnem; ale możesz nie wiedzieć, w jakiej formie opublikować swojego ebooka, albo jak go wydać; albo też możesz mieć już gotowego ebooka i właśnie zaczynasz się zastanawiać, kto go u licha od Ciebie kupi i setki tym podobnych problemów.

Poniżej znajdziesz rzeczony plan podzielony na poszczególne kroki do wykonania, a dalej dokładne ich omówienie.

● Dlaczego chcę napisać ebooka? Po co?

● Dlaczego Ty także możesz napisać własnego ebooka?

● O czym chcę napisać własnego ebooka? Jak znaleźć swoje miejsce na rynku? Czy istnieją ludzie zainteresowani tym tematem? Jakie mają problemy?

Czego nie wiedzą, nie umieją? Co chcieliby zmienić?

● W jaki sposób stworzysz własnego ebooka?

● W jaki sposób go wydasz? W jakiej formie go opublikujesz?

● Gdzie będziesz sprzedawał swojego ebooka?

● Teraz (dopiero!) zaczynasz pisać naprawdę ebooka.

Omówmy teraz poszczególne kroki, zaczynając od:

Dlaczego chcę napisać własnego ebooka? Po co?

Pierwsze, podstawowe i chyba najtrudniejsze, jakie tylko może być pytanie. Dlaczego chcesz napisać własnego ebooka? Zdawałoby się, że odpowiedź powinieneś już znać zanim zakupiłeś tego ebooka, bo przecież chcesz z niego dowiedzieć się, jak napisać własnego, więc masz już jakiś określony cel, który chcesz za jego pomocą spełnić. Być może, jest tak, że odpowiedź na to pytanie, jest gdzieś głęboko ukryta w Tobie i tylko czeka, aby ją wydobyć na światło dzienne. Spróbujmy rozważyć kilka opcji: dlaczego mógłbyś chcieć napisać własnego ebooka?

Dla pieniędzy. Nie wiem, jak to wygląda u Ciebie, ale zdecydowana większość osób decydujących się na napisanie własnego ebooka robi to z powodu pieniędzy. Już mówiliśmy o różnicy pomiędzy zarobkami autora książki, a ebooka. Dla zupełnie nowych autorow o wiele lepszym rozwiązaniem będzie wydanie ebooka, zamiast książki. Dla autorów uznanych [czyli tych będących „na dorobku”] w dalszym ciągu może się opłacać pisać książki, ale dla reszty nie. Dlaczego? Po prostu sprzedając bardzo duże ilości książek z małą marżą [tantiemą autorską], może uzyskać bardzo rozsądny dochód. A sprzedając małe ilości książek, z bardzo małą marżą, uzyska się tylko bardzo mały dochód.

Dlatego lepiej napisać ebooka, którego nakład [jeśli można użyć w stosunku do niego takiego słowa] będzie mały, ale Twój zarobek na jednym egzemplarzu będzie duży, więc i całość będzie wysoka. I oto chodzi.

Może nieco zboczyliśmy z tematu, ale już wracamy. Skoro chcesz zacząć zarabiać pieniądze lub też zwiększyć swój obecny dochód, to zapewnią Ci to ebooki. Ebooki same w sobie generują tylko jeden rodzaj dochodu – tzw. dochodu pasywnego, czyli dochodu, który uzyskujesz wiele razy za raz wykonaną pracę. Tantiema autorska [a więc ta część ceny ebooka, która jest Twoja, która stanowi Twoje wynagrodzenie] stanowi podstawę tego dochodu pasywnego.

Cała kwestia sprowadza się do tego, aby jak najdokładniej określić, jakie dochody Cię interesują. Rzecz nie polega wcale na tym, aby zażyczyć sobie zarabiać kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie ze sprzedaży jednego ebooka, gdyż nie jest to zbytnio aktualnie realne w Polsce i nawet nie ma nikogo, kto by zarabiał coś porównywalnego do takiej sumy, a więc trzeba zejść trochę niżej we własnych oczekiwaniach. Jakie zarobki są najzupełniej realne w przypadku własnego ebooka? Analizując własne dochody oraz dochody innych autorów mogę powiedzieć, że zarobki kształtujące się w przedziale od 1 tysiąca złotych do 1,8 – 2 tysięcy złotych miesięcznie są jak najbardziej realne.

Mam nadzieję, że nie zmniejszyłem Twojego apetytu w tym momencie. Nie wiem, skąd jesteś, kim jesteś i jaką ma dla Ciebie wartość 1 tysiąc złotych, ale dla większości jest to już naprawdę coś. Popatrz na to z tej strony: aby zarobić takie pieniądze w ciągu miesiąca prawdopodobnie musiałbyś przepracować około 160 godzin i ta praca raczej by się sprowadzała do siedzenie w biurze.

Pisząc własnego ebooka możesz go sam stworzyć w ciągu tych 160 godzin i następnie zarabiać na nim – już absolutnie nie mając z nim do czynienia – przez kolejne 16 miesięcy ten tysiąc złotych. Czy to nie byłoby warto? Ja myślę, że absolutnie tak.

Nie zapominaj jeszcze o tym, że zarobki autorów ebookow ciągle rosną i jeśli dzisiaj realne, jest te 1,5 tysiąca miesięcznie; to za jakiś czas: może to już być drugie tyle, a nawet więcej.

Tak, że jeśli chcesz napisać własnego ebooka dla pieniędzy, to jaki dochód absolutnie i realnie patrząc na sprawę, będzie Cię zadowalał?

Dlaczego uświadomienie sobie przyczyn, które skłaniają Cię do napisania własnego ebooka, jest takie ważne, że stanowi to pierwszy, podstawowy, a więc najważniejszy punkt w planie napisania własnego ebooka? Powod, jest dosyć prozaiczny. Po prostu, jeśli nie będziesz wiedział, dlaczego coś robisz, to jak tylko pojawią się jakieś poważne trudności (a tego możesz być pewny, że prędzej, czy później się pojawią), to będzie Ci zbyt łatwo zrezygnować. Za to z kolei, jeśli będziesz miał pełną świadomość, po co to robisz, co chcesz dzięki temu osiągnąć – będzie Ci trudniej zrezygnować i łatwiej przejść przez wszelkie koleiny losu.

Zabaw się w quiz ze samym sobą, żeby ustalić, jaki jest powód – czyli: Twoja cena – napisania własnego ebooka.

Chcesz napisać własnego ebooka bo:

● chcesz dobrze na nim zarobić? [przeczytaj jeszcze raz od początku ten tekst u o wysokościach zarobków] Dobrze – to znaczy ile? Jaki poziom dochodu będzie Cię zadowalał? Czy to ma być miesięcznie, czy rocznie? Chcesz zarabiać tylko w złotówkach, a może także w euro i w dolarach? Jeśli tak, to trzeba będzie się rozejrzeć po zagranicznych wydawnictwach, a nie koncentrować się tylko na naszym rodzimym podwórku.

● chcesz zostać kimś znanym, sławnym i podziwianym?

Może chcesz zostać polskim królem ebookow? Najlepiej zarabiającym pisarzem ebookow w Polsce?

Skoro mowa o zarabianiu pieniędzy, to zastanów się, w jaki sposób będziesz chciał je wydać? Czy jakikolwiek problem sprawi Ci wyobrażenie sobie tych wszystkich wspaniałych rzeczy, które będziesz mógł sobie kupić, jak tylko Twój ebook stanie się bestsellerem.

Czy planujesz zarobić tyle, aby kupić sobie nowe ubranie, nowy telefon, komputer, czy nawet nowy samochód, to nie jest istotne.

Ważne, jest to, aby dokładnie i konkretnie wiedzieć, czego się chce. Skoro to ma być nowe ubranie, to jakie, jakiej firmy, gdzie je kupisz, ile ono kosztuje, czy Ci na pewno pasuje, jaki kolor itd.

Jeśli to ma być nowy telefon, to jaki model, marka, kolor, funkcje, obudowana, akcesoria, w jakiej sieci itd.

Podsumowując ten wątek: pamiętaj, żeby bardzo dokładnie ustalić, na co wydasz zarobione na sprzedaży swojego ebooka pieniądze. Nie na zasadzie chciałbym nowy telefon, tylko konkretnie jaki, z czym, gdzie go kupisz i dokładnie za ile, czyli ile będziesz potrzebował pieniędzy na jego zakup.

Jak już się z tym uporasz, zacznij sobie wyobrażać, że Twój ebook jest w sprzedaży, że ludzie zaczynają się o niego bić, jego sprzedaż bije rekordy, Ty zarabiasz, masz już tyle, że wystarczy na ten wymarzony telefon, idziesz do salonu i go kupujesz. Wyobraź sobie, że już masz ten telefon, że on jest Twój. Zobacz: jak dzwonisz z niego, jak chwalisz się znajomym itp. Ważne, żeby robić to regularnie i tym samym motywować się do pracy (czyli do napisania takiego ebooka, który Ci to da). Jest to tzw. technika wizualizacji. Bardzo pomocna i skuteczna w osiąganiu własnych celów i zamierzeń.

Warto, więc poświęcić nawet cały dzisiejszy dzień, a nawet i cały tydzień – żeby pomyśleć i zastanowić się, po co chcesz zacząć pisać własnego ebooka. Jak tylko ustalisz powody, pozostanie Ci tylko jedno: jak najszybciej ukończyć pracę i osiągnąć to, co chcesz.

Chociaż być może wydaje Ci się, że to nie jest wcale najważniejsze, to pod żadnym pozorem nie pomijaj tego punktu.

Większość osób nie koncentruje się na tym, żeby dowiedzieć się, dlaczego chcą napisać własnego ebooka, ale na tym, jak go napisać. To nie jest do końca tak. Bez świadomości „dlaczego?”,

odpowiedź na pytanie „jak?” – nic Ci nie da, będzie niekompletna.

Nie pomijaj i nie zapominaj o tym punkcie.

 Część II wpisu tutaj>>>

Sprzedawaj na www.sensownie.pl swojego ebooka i zarabiaj!

Zgłoś się>>>

 

 

 

<<<ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER I ODBIERZ DARMOWE BONUSY>>>

 

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: