wejdź na www.przemyslawpufal.pl

Posts tagged ‘manipulowanie’

Techniki wywierania wpływu

Techniki wywierania wpływu

  CZYLI JAK SKUTECZNIE OSIĄGAĆ ZAMIERZONE CELE

Mike Clayton  Techniki wywierania wpływu

 Wywieranie wpływu na innych to niezaprzeczalnie jedna z najbardziej przydatnych umiejętności w dzisiejszym świecie, i to praktycznie w każdej sferze życia. Pozwala bardzo szybko zdobyć czyjeś zaufanie i respekt, sprawnie kierować grupą ludzi oraz z większą pewnością radzić sobie w codziennych sytuacjach. Znajomość technik wywierania wpływu niesie ze sobą wiele pozytywnych i długotrwałych efektów, niemniej mało kto może pochwalić się gruntowną wiedzą na ich temat. Wierzę, że Techniki wywierania wpływu pozwolą to zmienić.

  Przez ostatnie 20 lat obserwowałem zachowanie ludzi obdarzonych wyjątkowym darem przekonywania. Były wśród nich postacie znane z telewizji, sceny politycznej oraz innych sfer życia publicznego. Czerpałem również wiedzę z tomów literatury fachowej, ucząc się od najlepszych. Wynikiem tych obserwacji i doświadczeń jest niniejszy poradnik.

  Wywieranie wpływu to nic innego jak próba zmiany nastawienia czy zachowania drugiej osoby. Postępujemy tak zarówno świadomie, jak i nieświadomie, a nasze powodzenie zależy w dużej mierze od sposobu, w jaki komunikujemy się z innymi. Dzięki tej książce nauczysz się wywierać wpływ na współpracowników, kolegów z pracy, partnerów biznesowych, przyjaciół i członków rodziny. Dowiesz się, jak porozumiewać się z nimi jeszcze skuteczniej i jak kontrolować wszystko to, co świadomie lub nieświadomie starasz się im przekazać. Nauczysz się formułować myśli w taki sposób, aby to, co mówisz, w pełni odpowiadało psychologicznym potrzebom i pragnieniom twoich rozmówców.

  Trzy elementy, które decydują o sile przekonywania

  O tym, na ile jesteś przekonujący dla drugiej osoby, decydują trzy główne czynniki: ty sam (twoja pewność siebie i osobowość), twoje przesłanie (to, jak się wypowiadasz, jak rozmawiasz, jak się prezentujesz) oraz sposób, w jaki przedstawiasz innym swoje zdanie (sposób prowadzenia negocjacji i siła perswazji). Aby opanować sztukę skutecznego przekonywania, powinieneś być dobry w każdej ze wspomnianych dziedzin. W tym poradniku znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, by osiągnąć ów cel.

  Część pierwsza poświęcona jest tobie oraz twojej roli w procesie wywierania wpływu. Zacznę od omówienia podstawowych zagadnień, a następnie przejdę do problemów bardziej złożonych, tj. języka ciała czy sposobów umiejętnego wykorzystywania cudzego toku myślenia do osiągania własnych celów. Na zakończenie przedstawię kilka ciekawych sztuczek psychologicznych, które z pewnością korzystnie wpłyną na twoją siłę przekonywania.

  W części drugiej znajdziesz wskazówki dotyczące twojego przesłania. W procesie wywierania wpływu ważne jest nie tylko to, co mówisz, lecz także to, jak przekazujesz informacje. Przyjrzymy się bliżej obydwu tym kwestiom. W rozdziale piątym przeczytasz m.in. o tym, jak przekazywać bardzo rozbudowane, a przy tym niezwykle istotne informacje. Z rozdziału szóstego dowiesz się natomiast, jak wykorzystać swoje umiejętności językowe tak, aby maksymalnie zainteresować swoich słuchaczy. W części trzeciej omówię techniki, które pomogą ci jak najlepiej wykorzystać drzemiący w tobie potencjał i rozwinąć własny, unikalny styl wywierania wpływu. Dowiesz się, jak prowadzić negocjacje, aby zawsze osiągać kompromis, jak budować sieć wpływów oraz jak wykorzystać wszystkie wskazówki zawarte w tym poradniku, aby sprostać nawet najbardziej kłopotliwym sytuacjom życiowym.

  Opanowanie sztuki skutecznego przekonywania wymaga przede wszystkim dużo czasu i ćwiczeń. Jestem przekonany, że uda ci się dopracować tę umiejętność do perfekcji – musisz tylko pamiętać o każdym z trzech elementów wywierania wpływu oraz zrozumieć zasady ich działania w praktyce.

Kieruj się zdrowym rozsądkiem – podstawy wywierania wpływu

  Z tego rozdziału dowiesz się:

  • jak wykorzystać wrodzone umiejętności do wywierania wpływu;

  • jakie cechy charakteru szczególnie pozytywnie wpływają na innych;

  • jakie podejście i nastawienie prezentować, by przekonać innych do swoich racji.

     Człowiek rodzi się z pewnymi umiejętnościami wywierania wpływu na innych – niemowlak bez problemu potrafi skupić na sobie uwagę rodziców, a jeszcze łatwiej przychodzi to starszemu dziecku, które swoim urokiem osobistym, a czasem także płaczem i krzykiem, zmusza dorosłych do spełnienia niemal każdej jego zachcianki. Wraz z wiekiem nabywamy wielu nowych umiejętności, takich jak dar przekonywania czy flirtowania. Większość z nas w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy, gdyż proces ten jest całkowicie naturalny, a co za tym idzie – trudno zauważalny. Szkoła z kolei uczy tego, że umiejętność wywierania wpływu jest ściśle powiązana z wiedzą i zdrowym rozsądkiem. Podsumowując, każdy człowiek posiada różnorakie umiejętności wywierania wpływu, które warto doskonalić.

  W rozdziale pierwszym chciałbym skupić się właśnie na tych wrodzonych umiejętnościach, które towarzyszą człowiekowi od dnia narodzin. Pokażę ci, jak możesz je wykorzystać w życiu codziennym, stwarzając tym samym solidną podstawę do dalszej pracy.

  Cztery elementy wywierania wpływu, które już znamy

  Każdy, kto zakończył edukację szkolną, powinien być świadomy istnienia czterech podstawowych elementów, które pozwalają wywierać wpływ na innych ludzi. Oto one:

  • Działanie. „Liczą się czyny, nie słowa” – mówi słynne porzekadło. Całkowicie się z nim zgadzam. W rozdziale tym przyjrzymy się działaniom, które mają zdecydowanie największy wpływ na innych.

  • Nastawienie. Twoje nastawienie wpływa bezpośrednio na zachowanie innych osób w najbliższym otoczeniu. Pokażę ci, jak dobitnie uświadomić komuś, co naprawdę myślisz, i wyjaśnię, dlaczego inni ludzie powinni słuchać właśnie ciebie. • Analiza. Umiejętność formułowania argumentów nie do podważenia to bardzo ważna cecha. W tym rozdziale opowiem, jak się do tego odpowiednio przygotować. Poznasz również świetną technikę, która pomoże ci poradzić sobie w sytuacji silnego oporu ze strony innych osób.

  • Podejście. Już we wczesnym dzieciństwie każdy z nas uczy się trzech zachowań, dzięki którym może bez problemu wpływać na swoich bliskich. Określam je jako „dobre, złe i brzydkie”.

Działanie

  Zanim zaczniesz zmieniać świat, zmień siebie.

 

  Mahatma Gandhi

  Wyróżnia się trzy cechy charakteru, które pozytywnie wpływają na innych i decydują o tym, czy ktoś cię polubi, okaże zaufanie lub szacunek. Są to: uprzejmość, szczodrość i dotrzymywanie słowa. Przyjrzyjmy się bliżej każdej z nich.

  Uprzejmość

  Uprzejmość to najważniejsza cecha spośród tych zgodnych z normami społecznymi. Będąc osobą uprzejmą, sprawiasz, że inni cieszą się twoim towarzystwem. Można przytoczyć tutaj wiele przykładów: przepuszczenie kogoś w kolejce, przytrzymanie drzwi, pomoc w niesieniu zakupów czy pozdrawianie znajomych zwykłym „dzień dobry”. Czynności te nie wymagają wielkiego wysiłku, a świadczą bardzo wyraźnie o tym, kim naprawdę jesteś. Co więcej, odgrywają istotną rolę w tworzeniu głębszych relacji opartych na zasadzie wzajemności: „Doceniam to, co dla mnie zrobiłeś, więc na pewno odwdzięczę ci się tym samym”.

  Przypomnij sobie kilka sytuacji, kiedy wyświadczyłeś komuś przysługę. Czy ten ktoś ci się odwdzięczył? Jeśli nie, zapewne poczułeś się rozczarowany i zastanawiałeś się w głębi duszy, czy w ogóle warto było się angażować. Z drugiej zaś strony, jeśli dana osoba podziękowała ci, z pewnością poczułeś się dowartościowany i było ci przyjemnie. Być może zauważyłeś również, że zwykłe „dziękuję”nie zawsze wystarcza, by wyrazić wdzięczność, mimo że jest to zwrot bardzo uprzejmy. Możesz uzyskać lepszy rezultat, jeśli zastąpisz „dziękuję”, wypowiadane często w pośpiechu, nieco innym, bardziej szczegółowym sformułowaniem. Spróbuj odpowiedzieć: „Dziękuję ci za…”.

  Szczodrość

  Bycie szczodrym to kolejna istotna cecha, która pozwala budować wizerunek siebie jako człowieka wpływowego. Szczodrość oznacza, że chciałbyś podzielić się czymś z innymi, i sprawia, że inni będą gotowi ci się za to odwdzięczyć. Świadczy ona również o twojej trosce o drugiego człowieka.

  Szczodrość objawia się na różne sposoby: jako chęć dzielenia się swoimi pomysłami, wspólne spędzanie czasu czy unikanie sporów o to, kto u kogo ma dług wdzięczności. Wszystko to stanowi dla drugiego człowieka czytelny komunikat: „Mam wiele i chciałbym się tym z tobą podzielić”.

  Aby być człowiekiem wpływowym, musisz wykorzystać każdą możliwość, która pozwala ci okazać szczodrość. Pomyśl o swoich kolegach z pracy i partnerach biznesowych, wypisz na kartce ich nazwiska jedno pod drugim, a obok każdego z nich zanotuj dwie rzeczy, które możesz zrobić dla danej osoby w najbliższym miesiącu. Dotrzymywanie słowa

  Za każdym razem, kiedy zobowiązujesz się do czegoś, upewnij się, że faktycznie podołasz wyzwaniu. Jeśli masz co do tego poważne wątpliwości, lepiej niczego nie obiecuj. W ten sposób będziesz cieszył się reputacją człowieka, który jest godny zaufania i na którym można polegać. Należy o tym pamiętać, gdyż ludzie zawsze szanują tych, których obietnice nie kończą się na pustych słowach.

   Wskazówka

  Zapisuj wszystkie swoje zobowiązania wobec innych ludzi. Możesz notować je w specjalnym zeszycie, dzienniku lub terminarzu. Upewnij się, że znasz ostateczny termin wykonania każdego zadania i dysponujesz odpowiednią ilością czasu. Najlepiej użyć w tym celu terminarza elektronicznego, który sam przypomni ci o ważnych sprawach.

  Nastawienie

  Twoje nastawienie do świata wiele mówi o tym, kim naprawdę jesteś, a ponadto przejawia się w twoim zachowaniu. Trzy wspaniałe cechy charakteru, o których warto wspomnieć w tym miejscu, to: elastyczność, upór oraz optymizm. Człowiek obdarzony takimi cechami jest bardziej wytrzymały i łatwiej radzi sobie z przeciwnościami losu. Poza tym ludzie idący przez życie z wysoko podniesioną głową są bardzo często postrzegani jako ci, którzy postępują w zgodzie ze swoim systemem wartości, są pewni siebie i silni psychicznie. Wszystkie te cechy charakteru przypisuje się najczęściej osobom wpływowym.

  Elastyczność

  Jeśli dwoje ludzi znajduje się w identycznej sytuacji i każdy z nich pragnie tego samego, to sukces odniesie ten, który jest bardziej elastyczny w swoim zachowaniu. Osoba zdolna dostosować się do zaistniałej sytuacji zawsze sprawuje kontrolę nad pozostałymi. Dlatego warunkiem osiągnięcia celu jest właśnie odpowiednia zmiana podejścia do danej sprawy.

  Przypominasz sobie może sytuację, kiedy bardzo chciałeś wpłynąć na czyjąś decyzję, ale wszystkie twoje wysiłki poszły na marne? Jak się wówczas zachowywałeś? Jeśli nie udało ci się dopiąć swego, to najprawdopodobniej wykorzystałeś tylko jedną lub dwie znane techniki wywierania wpływu. Jeśli jednak odniosłeś sukces, to być może zawdzięczasz go umiejętnemu wykorzystaniu wielu różnych taktyk. Dlatego pamiętaj: jeśli jeden sposób nie działa, spróbuj czegoś innego.

  Upór

  Upór, oczywiście umiarkowany, to cecha charakteru, która pozwoli ci osiągnąć sukces. Jeśli ktoś nie chce skorzystać z twojej oferty czy spełnić twojej prośby – nie poddawaj się (ale nie stosuj też ciągle jednej i tej samej metody). Czasem bywa tak, że druga osoba przyzna ci rację dopiero za którymś razem. Raz czy dwa może nie wystarczyć – niekiedy trzeba próbować nawet sześć lub siedem razy. Jeśli tylko zachowujesz się uprzejmie i jesteś przygotowany na to, że druga osoba może nie chcieć z tobą rozmawiać, nie masz nic do stracenia.

  Czy ostatnimi czasy doszło do sytuacji, gdy starałeś się kogoś przekonać do własnego zdania, ale teraz, patrząc z perspektywy czasu, wydaje ci się, że zbyt łatwo się poddałeś? Być może istnieje jeszcze szansa, aby spróbować ponownie?

  Optymizm

  Optymistyczne spojrzenie na świat to ogromna zaleta. Nie chodzi tutaj o to, by bezgranicznie wierzyć, że wszystko się z czasem ułoży. Sekret tkwi w tym, by wykorzystać każdą nadarzającą się okazję do osiągnięcia wyznaczonych celów.

  Część naszego mózgu określana jako „twór siatkowaty” (z ang. RAS, reticular activating system) wzmaga naszą czujność pod wpływem odpowiednich bodźców. Jeśli wiesz, czego chcesz, RAS da ci sygnał, że w twoim otoczeniu jest coś, co może pomóc ci osiągnąć zamierzony cel. To właśnie RAS jest odpowiedzialny za to, że na ulicach widzisz mnóstwo samochodów takich jak twój, i to właśnie dzięki niemu potrafisz dostrzec nadarzającą się okazję. Ja osobiście nazywam go „organem szczęśliwego trafu”. Optymizm pozwala osiągnąć to, czego naprawdę potrzebujemy.

Analiza

  Ludzie to istoty myślące. Każdy z nas potrzebuje odpowiedniej motywacji, aby zacząć działać. Człowiek wpływowy to taki, który potrafi bezbłędnie ocenić sytuację i wyciągnąć z niej logiczne wnioski, a także umiejętnie zaprezentować je słuchaczom.

  Niezwykle istotną rolę odgrywa w tym przypadku odpowiednie przygotowanie, jako że niewielu ludzi potrafi w każdej chwili przedstawić racjonalne przesłanki danej decyzji. Im ważniejsza jest dla ciebie jakaś sprawa, tym więcej wysiłku musisz włożyć w przygotowanie się do rozmowy. Bardzo często ludzie wdają się w poważne dyskusje, nie mając zielonego pojęcia, jaki rezultat chcą osiągnąć i jakimi technikami powinni się posłużyć, by dopiąć swego. Jak mawia się w armii brytyjskiej: „Brak odpowiedniego planu i przygotowania jest gwarantem żałosnego efektu”.

  Zanim więc kogokolwiek zaczniesz przekonywać do swoich racji (bez względu na to, czego dotyczy dana sprawa), przygotuj się do tego odpowiednio:

  1. Określ, co chcesz osiągnąć.

  2. Zbierz konkretne informacje.

  3. Weź pod uwagę poglądy wszystkich rozmówców.

  4. Zastanów się, jak poprowadzić rozmowę.

  5. Pomyśl, jakie problemy możesz napotkać, i postaraj się wymyślić sensowne rozwiązanie.

Przykład

  Unikaj kłótni

 

  Jedną z najgorszych rzeczy, jakiej możesz się dopuścić, przekonując kogoś do swojego zdania, jest uwikłanie się w potyczkę słowną. Jeśli zasugerujesz komuś, że nie ma racji, spotkasz się z natychmiastowym oporem. To reakcja na nacisk, który wywierasz na rozmówcy. Nic tak nie oddala od siebie dwojga ludzi jak kłótnia.

  Zamiast tego postaraj się wychwycić pewne wypowiedzi, z którymi możesz się zgodzić – łatwiej jest rozmawiać od samego początku w atmosferze ogólnego porozumienia, niż groźny konflikt zamienić w spokojną dyskusję. Następnie weź pod uwagę te poglądy, z którymi kategorycznie się nie zgadzasz. Na pewno będzie ich mniej, więc szybko dojdziesz do wniosku, że w istocie więcej was łączy, niż dzieli. Czy możesz teraz dokonać dalszej selekcji i zadecydować, z czym się zgadzasz, a co definitywnie odrzucasz?

  Z upływem czasu okaże się, że spornych kwestii jest w gruncie rzeczy niewiele, a tym samym przekonanie rozmówcy do swoich racji stanie się o wiele prostszym zadaniem.

  Oto przykład rozmowy, w której użyta została powyższa technika:

  Adam: Wyciągnęłaś mylne wnioski. One do niczego się nie nadają Beata: Nie zgadzasz się więc z moimi wnioskami. A z czym konkretnie? Z wynikami czy z ich interpretacją?

  Adam: Wyniki są w porządku. Analiza jest zła.

  Beata: OK, więc rozumiem, że zgadzamy się co do wyników. Nie podoba ci się jednak moja analiza. Chodzi ci bardziej o metodologię czy o sam sposób prowadzenia badań?

  Adam: Badania wykonałaś prawidłowo, ale nie powinnaś była przyjmować takiego punktu widzenia.

  Beata: Świetnie, więc zastanówmy się teraz, co mogłam zrobić inaczej.

  Zauważ, że zgadzacie się ze sobą w wielu kwestiach, a po krótkiej rozmowie powodów do kłótni jest znacznie mniej (jak pokazano na diagramie). Powodu sporu nie stanowi już to, czy praca została dobrze wykonana, lecz punkt widzenia, jaki został przyjęty podczas prowadzenia badań. Teraz można przedyskutować to raz jeszcze w spokojniejszej atmosferze. Podejście

  Techniki, które tutaj przedstawiam, są naprawdę bardzo efektywne. Jeśli jednak chcesz być człowiekiem wpływowym, musisz wiedzieć, jak je wykorzystać. Oto trzy podejścia, które określam jako „dobre, złe i brzydkie” – prawość, przymus oraz manipulacja.

  Dobre: prawość

Na prawość składa się to, jaką wagę przywiązujesz do wypowiadanych słów i czy są one zgodne z tym, jak faktycznie postępujesz. Ma ona związek ze szczerością i moralnością – to kolejne cechy osoby wpływowej. Jeżeli jesteś prawy, ludzie cię szanują, ufają ci i lubią spędzać z tobą czas. Ufam ci, więc zaufam również temu, co mówisz. Być może zaakceptuję twoje słowa jako niepodważalną prawdę, ponieważ wiem, że mogę na tobie polegać. Nie akceptuję twoich osądów; akceptuję ciebie.

  Złe: przymus

  Robimy to, o co inni nas proszą. Jeśli każdy by się zbuntował i nikt nikogo by nie słuchał, wszyscy byliby w poważnych tarapatach. Dlatego jeśli cieszysz się dobrą reputacją i w razie potrzeby potrafisz zadziałać, możesz też oczekiwać posłuszeństwa od innych.

  Przymus natomiast pojawia się wówczas, gdy w grę wchodzi zastraszanie lub przemoc. Uważam, że narzucanie innym swojego zdania może być uzasadnione tylko w szczególnych przypadkach, np. kiedy człowiek nie jest w stanie myśleć logicznie, a czas odgrywa niezwykle ważną rolę. Warto więc uświadomić sobie, że przymus jest niekiedy działaniem koniecznym. Do tej kwestii wrócę w dalszej części książki.

  Brzydkie: manipulacja

Z manipulacją mamy do czynienia wtedy, kiedy rozmówca chce zmusić drugą osobę do zmiany zachowania lub decyzji, lecz skrzętnie to ukrywa, pozornie tylko dając możliwość wolnego wyboru. Oto kilka przykładów:

  • Wzbudzanie poczucia winy lub szantaż emocjonalny:

  „Jeśli mi w tym nie pomożesz, Chris i Sam będą musieli zostać po godzinach”.

  • Odwołanie się do czyjegoś ego:

  „Zawsze uważałem, że jesteś lepszy od innych. Dlatego lepiej, żebyś ty to zrobił”.

  • Groźby:

  „Jeśli nie dostanę tej zniżki, obsmaruję waszą firmę w internecie”.

  • Bazowanie na potrzebie bycia lubianym, kochanym i poważanym:

  „Chyba nie chcesz nas wszystkich zawieść? Wszyscy bylibyśmy zawiedzeni”.

  Twój wybór

  Jeśli nie będziesz człowiekiem szczerym i prawym, ludzie przestaną ci ufać i dojdą do wniosku, że chcesz nimi zwyczajnie manipulować.

Najtrudniejsze w tym wszystkim jest wyznaczenie granicy. W którym miejscu szczera pochwała zamienia się w ukrytą manipulację? Kto może powiedzieć: „Jeśli mnie zawiedziesz, to nic się takiego nie stanie”? Ciekawość to jeden z najsilniejszych bodźców popychających człowieka do działania. Dlaczego jednak o twórcach reklam, którzy nagminnie wykorzystują ten fakt, mówi się „manipulatorzy”, podczas gdy wobec nauczycieli, postępujących według tej samej zasady, nikt nie wysuwa podobnych zarzutów?

  Przeanalizuj omówione w tym rozdziale elementy wywierania wpływu: wybór podejścia należy do ciebie.

  Podsumowanie:

  1. „Liczą się czyny, nie słowa” – dlatego warto pamiętać o takich cechach, jak uprzejmość, szczodrość oraz dotrzymywanie słowa.

  2. Twoje nastawienie ma ogromny wpływ na innych ludzi, dlatego spróbuj być elastyczny, nie poddawaj się łatwo i staraj się patrzeć optymistycznie na świat.

  3. Determinacja oraz konsekwencja w działaniu pomogą ci osiągnąć zamierzone cele.

  4. Dobre przygotowanie pozwoli ci wygrać nawet najtrudniejszą potyczkę.

  5. Prawość to największy atut wpływowego człowieka.

wywieranie wpływu

Poradnik uczy praktycznej umiejętności wywierania wpływu na innych oraz sztuki skutecznej perswazji. W dzisiejszych czasach są one niezbędne, aby osiągać zamierzone cele i odnieść sukces zarówno w życiu prywatnym, jak i w biznesie. Wykorzystują je menedżerowie, dziennikarze, politycy, marketingowcy, nauczyciele, a także np. rodzice, którzy chcą przekonać dzieci do swoich racji.

Dzięki lekturze książki dowiesz się, jakie są mechanizmy komunikowania się, co świadomie i nieświadomie przekazujemy innym, a także w jaki sposób porozumiewać się skuteczniej. Nauczysz się kilku prostych tricków, które szybko zwiększą twoją siłę przekonywania. Będziesz potrafił wykorzystać mowę ciała i perswazyjne środki językowe, aby osiągnąć zamierzony cel w każdej sytuacji.

W poradniku znajdziesz liczne porady, przykładowe sytuacje i rozmowy, dzięki którym łatwo zastosujesz teorię w praktyce. Wykorzystując sprawdzone techniki, skutecznie wyrazisz swoje zdanie i zdobędziesz to, czego pragniesz. Przekonasz ludzi do swoich pomysłów i sprawisz, że pomogą ci je realizować!

Chcesz zmotywować zespół do działania, wynegocjować wyższą pensję, sprzedać swój produkt czy nakłonić dzieci do wykonania obowiązków domowych? Z tą książką możesz zdziałać wszystko!

Dlaczego poradnik trafia w Samo Sedno ?

  • uczy najważniejszych technik wywierania wpływu oraz skutecznej perswazji,
  • podpowiada, jak prowadzić negocjacje, aby zawsze osiągnąć kompromis, jak budować sieć kontaktów i jak nawiązywać pozytywne relacje,
  • radzi, jak skutecznie komunikować się poprzez analizę tego, CO mówisz, JAK mówisz, i DO KOGO kierujesz swój przekaz,
  • zrozumiale objaśnia, jak w praktyce przekonywać do własnych racji współpracowników i partnerów biznesowych oraz jak zjednywać sobie przyjaciół i wszystkich, na których ci zależy.


Mike Clayton
 – konsultant i trener kadr zarządzających oraz wykładowca na Uniwersytecie w Manchesterze. Autor wielu książek o tematyce biznesowo-psychologicznej oraz specjalista w zakresie komunikacji i zarządzania. Współpracował z najbardziej wpływowymi przedsiębiorstwami (m.in. General Motors czy Vodafone). Swojej pasji – tematyce wywierania wpływu – poświęcił ostatnie 20 lat.

Mike Clayton  Techniki wywierania wpływu

 

 

 

Reklamy

Jak manipulować

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem na tym blogu tematem związanym z manipulowaniem, postanowiłem stworzyć specjalny, odrębny blog poświęcony tylko temu zagadnieniu.

Zapraszam Cię do obejrzenia JAK MANIPULOWAĆ

Pozdrawiam!

Przemek Pufal

 

Jak manipulować mężczyzną

SPECJALNY SERWIS: JAK MANIPULOWAĆ

 

Dominika Kukuła „Taktyka sprytnej kobiety”:

 

 Już nasze prababki znały prawdę, że mężczyzna jest głową, a kobieta szyją, która kręci tą głową. Wymyśliły rożne sposoby, które nawet teraz, w dobie emancypacji, są skuteczne. Dziś mądra kobieta musi być dyplomatką. Dla osiągnięcia celu i przekonania partnera do czegoś, na co on nie ma ochoty, powinna posłużyć się podstępem. I to w taki sposób, aby mężczyzna był przekonany, że sam tego pragnie. Musisz pozwolić mu myśleć, że to on pociąga za sznurki.

Tak naprawdę mężczyźni nie są zbyt skomplikowanymi istotami i bardzo chętnie poddają się kobietom.

Podpowiem Ci, jak to się robi.

1. Stawiaj mu wymagania, ale takie, którym będzie mógł sprostać!

Mężczyzna chce być kochany za coś. Wiele kobiet popełnia ten błąd, że dużo daje, w zamian niczego nie wymagając.

Ale musisz ustalić realne wymagania. Jeśli chcesz znaleźć usprawiedliwienie dla wad partnera, musisz również i sobie pozwolić na słabość.

A jeśli wymagasz od niego doskonałości, sama będziesz też musiała do niej dążyć.

Powiedz: „wiem, że dla mnie potrafisz to zrobić”, a on spróbuje zbudować dla Ciebie dom, zabrać Cię na Karaiby, czy choćby naprawić cieknący kran albo zepsuty zamek.

A jak już tego dokona, nie zapomnij go wtedy pogłaskać i powiedzieć:

„jesteś cudowny, zawsze w Ciebie wierzyłam”.

Zachęta i pochwała to klucz do sukcesu.

Mężczyzna pragnie otrzymywać od kobiety:

1. Zaufanie (jeśli kobieta wierzy w dobre intencje partnera, to on czuje, że obdarza go zaufaniem).

2. Akceptację (polega ona na okazywaniu woli przyjęcia partnera takim, jaki jest).

3. Zachętę (pozytywne motywowanie partnera).

4. Docenianie (gdy kobieta wyraża wdzięczność i uznanie dla wysiłków mężczyzny, czuje się on wtedy doceniony).

5. Podziw (mężczyźnie potrzebny jest aplauz).

6. Aprobatę (kobieta uznaje w partnerze to, co dobre i wyraża

satysfakcję płynącą ze związku z nim).

Jeśli będziesz jęczeć: „dlaczego Ty nic dla mnie nigdy nie zrobisz” – poniesiesz klęskę! Pohamuj swoje zbyt wygórowane wymagania.

Zauważ, że mężczyźni źle znoszą zajęcia o małej przydatności. Do takich zajęć można zaliczyć prace związane z prowadzeniem domu i stąd zapewne niechęć większości mężczyzn do ich podejmowania.

Jeśli nasz partner ciągle uchyla się od prac domowych, to przyczyny takiego zachowania powinnyśmy upatrywać w sobie. Nie róbmy wszystkiego za naszych partnerów.

Kobiety są nadgorliwe. Często chcą bez potrzeby, za wszelką cenę, pomagać mężczyznom, chociaż oni o to wcale nie proszą. Rada jest jedna – odpuścić i nie nadskakiwać im. Myślimy, że domowe obowiązki są nam przypisane z racji płci. A to nieprawda.

Wiele z nas ma dominującą naturę sierżanta. Np. gdy nasz partner zabierze się za domowe porządki, ze szczerą chęcią pomocy, Ty jednym zdaniem podcinasz mu skrzydła. Strofujesz, że wszystko robi nie tak – niedokładnie zmywa naczynia itd. Postaw się w jego sytuacji.

I następnym razem, zamiast do kuchni, pójdzie poleżeć przed telewizorem. Więcej cierpliwości!

Mężczyźni często nie widzą kurzu na półkach ani brudnej podłogi.

Myślimy, że on zupełnie nie chce nam pomagać. A wystarczy dać im trochę czasu na to, aby zmienili swój stosunek do prac domowych.

Nie mów mu, że Ci nie pomaga, ale raczej powiedz, że „pragniesz, aby Ci więcej pomagał”.

Jeśli chcesz zmotywować swego partnera, aby bardziej się starał, to nie możesz skupiać się na negatywach! Wychwytuj to, co już robi dobrze!

Powiedz mu od czasu do czasu, że widzisz, jak bardzo się stara i że doceniasz jego wysiłki.

Jeśli wykaże się inicjatywą, to należy to docenić i okazać zadowolenie.

Zapewniam Cię, że to się opłaca. Warto zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest wprowadzanie zmian w organizację życia domowego.

Może się stać tak, że proces ten przebiegnie dużo łatwiej, niż początkowo sądziłyśmy. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest cierpliwość.

Nie zniechęcaj się zbyt szybko.

Stawiaj partnerowi tylko możliwe do spełnienia, realistyczne wymagania.

Zaoszczędzi Ci to gorzkich rozczarowań, wynikłych z utopijnych żądań.

Panuj nad swoimi myślami i słowami; nie oskarżaj partnera… Jeśli skupiasz się na jego brakach i wadach, to właśnie je kreujesz.

Jak postępować z mężczyzną? Więcej przeczytasz tutaj>>> 

 

 

 

<<<ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER I ODBIERZ DARMOWE BONUSY>>>

 

Czy jesteś kompetentny społecznie, czyli test 18 niewygodnych pytań, dzięki którym będziesz wiedział czy umiesz żyć między i z ludźmi

Odpowiedz na pytania jak odnajdujesz się i radzisz sobie w następujących obszarach funkcjonowania:

1. Zdobywanie posłuchu:

Czy wywierasz silny wpływ na myśli, emocje, decyzje, wybory i zachowania innych ludzi i zespołów? Czy perswadujesz i kierujesz ludźmi?

2. Odgrywanie roli adekwatnej do sytuacji:

Czy kontrolujesz własną ekspresję? Czy nie zdradzasz, co się z Tobą dzieje albo co jest dla Ciebie ważne?

3. Dbanie o swój interes:

Czy egzekwujesz swoje prawa i wspólne ustalenia w kontaktach z innymi? Negocjujesz oraz konstruktywnie krytykujesz i wyrażasz brak zgody?

4. Rozszyfrowanie innych:

Czy przeciwdziałasz próbom zmanipulowania siebie przez innych? Spostrzegasz i strategicznie analizujesz sytuację społeczną?

5. Przejawianie inicjatywy w kontaktach z innymi:

Czy uświadamiasz sobie własne wartości, poglądy, dążenia i cele oraz odwagę bycia sobą, co kończy się pewnym siebie i śmiałym promowaniem własnych pomysłów?

6. Przezwyciężanie tremy i nieśmiałości:

 Czy radzisz sobie z lękiem przed publicznymi wystąpieniami i aktywnym uczestnictwem w pracach zespołu? Przejawiasz gotowość do podejmowania nowych doświadczeń i wyzwań interpersonalnych? Umiejętnie zarządzasz stresem?

7. Nawiązywanie kontaktów:

Czy pozyskujesz przychylność, sympatię i zaufanie innych osób? Kreujesz wizerunek osobisty, tworzysz i korzystasz z sieci pomocnych kontaktów?

8. Zarządzanie relacjami międzyludzkimi:

Czy otwarcie komunikujesz się sprzyjając w ten sposób budowaniu trwałych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnej pomocy? Angażujesz innych do efektywnej współpracy? Panujesz nad sobą w celu niedopuszczenia do powstawania lub rozwijania się konfliktów interpersonalnych? Konstruktywnie rozwiązujesz nieporozumienia?

Oczywiście rozwiązaniem tego testu nie jest zestaw jedynie słusznych odpowiedzi. Kluczem do jego rozwiązania jest Twoja szczerość wobec samego siebie…

Na podstawie: Paweł Smółka „Kompetencje społeczne”

<<<ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER I ODBIERZ DARMOWE BONUSY>>>

 

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: