wejdź na www.przemyslawpufal.pl

Posts tagged ‘kredyty’

Kredyt Mieszkaniowy z Dopłatami

 

Rządowy Program Rodzina Na Swoim

Kredyt mieszkaniowy z dopłatami to specjalna propozycja dla osób, które są zainteresowane pomocą w spłacie kredytu, udzielaną dzięki programowi Rodzina na swoim.

Kredyt adresowany jest do:

 • małżeństw,
 • osób samotnie wychowujących co najmniej jedno małoletnie dziecko
  albo dziecko (bez względu na jego wiek), na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny lub dziecko uczące się, do ukończenia przez nie 25 roku życia,
 • osób nie pozostających w związku małżeńskim, innych niż osoby samotnie wychowujące dzieci.
 • Korzyści:
  • atrakcyjne oprocentowanie,
  • dopłaty w wysokości 50% kwoty odsetek przez pierwsze 8 lat spłaty kredytu,
  • możesz skorzystać z wakacji kredytowych nawet do 36 miesięcy,
  • kredyt do 100% wartości nieruchomości,
  • okres kredytowania do 40 lat,
  • brak ryzyka kursowego.

Sprawdź już teraz – masz niewiele czasu przed likwidacją programu!>>>

Reklamy

Kredyty dla firm

Instytucje finansowe oferują specjalnie dedykowane dla firm produkty, takie jak kredyty ba bieżące dofinansowanie działalności, utrzymanie płynności finansowej, ale także inwestycje.

Jak zwykle warto porównać choć kilka ofert, nie korzystać z pierwszej z brzegu>>> 

Wśród takich kredytów znalazłem ciekawy produkt – kredyt hipoteczny dla firm.

mBank oferuje kredyt hipoteczny osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą lub wykonującym wolny zawód, rozliczającym podatek dochodowy w formie uproszczonej (książki przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany) lub pełnej księgowości.

Cel kredytowania

Kredyt hipoteczny dla firm w mBanku, przyznawany jest na finansowanie działalności gospodarczej na okres maksymalnie 20 lat, w szczególności dotyczy:

 • finansowania bieżących potrzeb, zwiększenia środków Kredytobiorcy na finansowanie majątku obrotowego, 
 • finansowania nakładów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego, w szczególności na: 
 • zakup lub modernizację sprzętu, nabywanie majątku trwałego,
 • zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów,
 • refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku kredytowego. 
 • refinansowania kredytów/pożyczek zaciągniętych z przeznaczeniem na rozwój i finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności kredytów/pożyczek udzielonych przez instytucje i organizacje, działające na terenie Polski i Unii Europejskiej, wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

 Sprawdź, czy spełniasz warunki>>>

 

 

 

 

<<<ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER I ODBIERZ DARMOWE BONUSY>>>

Szybki i tani kredyt na zakup nieruchomości

Korzystając z kredytu hipotecznego w Alior Bank możesz liczyć na:

 • niską marżę już od 0,9%;
 • prowizję od 0%;
 • kredytowanie do 120% wartości nieruchomości, (wystarczy tylko ubezpieczyć niski wkład własny);
 • decyzję w 1 dzień, środki w 10 dni;
 • najdłuższy na rynku okres kredytowania – do 50 lat;
 • możliwość zawieszenia spłaty kapitału do 6 miesięcy w roku (łącznie nawet na 5 lat);
 • wybór walut: PLN, EUR, CHF.

 Kredyt Hopteczny Alior Banku>>>

  Najlepszy kredyt hipoteczny
(ranking eGospodarka.pl z 06.04.2011 r.)

 

 

 

 

<<<ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER I ODBIERZ DARMOWE BONUSY>>>

 

Jak zmniejszyć ratę kredytu

Niektóre banki oferują specjalne kredyty hipoteczne na spłatę zadłużenia w innych bankach.

Przeniesienie pożyczki do innego banku opłaca się, gdy płacisz wyższą marżę od obecnie obowiązującej. Wysokość marży mogła spaść od czasu, kiedy wziąłeś kredyt. Na inne warunki, tzn. stawki rynku międzybankowego WIBOR i LIBOR nie masz wpływu.

Starając się o przeniesienie kredytu, nie możesz mieć żadnych zaległości w jego spłacie.

Można sporo zaoszczędzić, ale pod warunkiem, że bank, któremu oddajesz kredyt, nie zażąda opłaty za wcześniejszą jego spłatę. Sprawdź to w umowie kredytowej.

Są też dodatkowe koszty przeniesienia kredytu: może być naliczona opłata za podpisanie aneksu do umowy, opłaty za wycenę nieruchomości, wykreślenie i nowy wpis w księdze  wieczystej a także konieczność zapłacenia ubezpieczenia kredytu do czasu uzyskani wpisu.

Aby uniknąć załatwiania przeniesienia kredytu do innego banku, warto po prostu pójść do niego i spróbować wynegocjować lepsze warunki pod groźbą przeniesienia się do innego banku.

 

 

 

<<<ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER I ODBIERZ DARMOWE BONUSY>>>

 

 

Kredyt hipoteczny w programie Rodzina Na Swoim

Marzysz o własnych czterech kątach i chciałbyś otrzymać pomoc w spłacie kredytu oferowanego w ramach programu „Rodzina na swoim”?

Ba! A kto nie marzy!

Rządowy program Rodzina na swoim powstał w celu wsparcia rodzin w pozyskaniu własnego mieszkania. Opinie o programie są różne. Dla części osób zwykły kredyt będzie korzystniejszy od tego z dopłatami od państwa. Warto jednak zapoznać się z założeniami programu i ofertami, aby później nie żałować straconych pieniędzy.

Przykładowa oferta:

Korzyści

dopłaty do 50% odsetek przez pierwsze 8 lat spłaty kredytu

długi okres kredytowania – nawet do 40 lat  – kredyt w PLN 

0zł prowizji przy udzieleniu kredytu

akceptacja zagranicznych dochodów przy określaniu zdolności kredytowej

wysoka kwota kredytu – do 100% kosztu inwestycji

możliwość karencji w spłacie kapitału – nawet do 29 miesięcy

rozliczenie nawet 40% kwoty kredytu bez przedstawiania faktur

wypłata kredytu przed uprawomocnieniem się wpisu hipoteki

Oprocentowanie

Kredyty oprocentowane są według zmiennej stopy oprocentowania ustalanej jako:

suma stopy referencyjnej 6M WIBOR / 1Y WIBOR i marży Banku.

Wysokość marży uzależniona jest od:

kwoty kredytu oraz

wysokości Twoich środków własnych

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu na dzień 27.12.2009 r. wynosi 7,6%, przy założeniu:
kwota kredytu 100 000 zł, oprocentowanie w dniu zawarcia umowy 6,90% w stosunku rocznym, opłata przygotowawcza 3,5%, okres kredytowania 360 miesięcy, kredyt wypłacony jednorazowo i spłacany w równych ratach kapitałowo-odsetkowych, koszt zabezpieczenia spłaty kredytu 815 zł.

Warunki kredytu

Kredyt hipoteczny i budowlany z dopłatami do oprocentowania oferowany jest zgodnie z założeniami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania w ramach programu „Rodzina na swoim”.

Kto może skorzystać z kredytu?

małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dziecko (małoletnie dziecko, bez względu na jego wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, dziecko uczące się, do ukończenia przez nie 25 roku życia).

Wymagania ustawowe względem Kredytobiorców

korzystają tylko raz z kredytu, czyli nie byli i nie są Kredytobiorcami innej umowy kredytu udzielanego w ramach programu „Rodzina na swoim”,

nie mogą być właścicielem/współwłaścicielem domu lub mieszkania,

nie może im przysługiwać spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania lub domu.

Wymagania ustawowe względem kredytowanego mieszkania / domu

powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać 75 m2,

powierzchnia użytkowa domu nie może przekraczać 140 m2,

cena zakupu/budowy mieszkania lub domu nie może przekraczać średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego dla gminy, na terenie której znajduje się kredytowana nieruchomość. Wskaźniki publikowane są na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłaty

dopłaty stosuje się w okresie 8 lat od dnia pierwszej spłaty odsetek,

dopłata stanowi równowartość 50% odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty według stopy referencyjnej BGK,

podstawę naliczenia dopłaty stanowi pozostająca do spłaty kwota kredytu,

dopłaty zależą od wielkości powierzchni użytkowej kredytowanego mieszkania/domu.

Pamiętaj by porównać kredyt w kilku bankach. Kredyty w ramach programu Rodzina na swoim mogą w znaczący sposób różnić się parametrami cenowymi. Dla Ciebie może to oznaczać różnice w ratach na poziomie nawet kilkuset złotych. Porównaj teraz!

 

Jak pozbyć się długów? Jak spłacić kredyt? część I

Poznaj siedem toksycznych przekonań finansowych

„Przez kilka lat byłem doradcą finansowym w jednej z największych firm ubezpieczeniowych działających w Polsce. Praca ta wiązała się z wysłuchiwaniem ogromnej ilości odmów, niewiarygodnych wymówek i uników stosowanych przez klientów.

Wszystko w celu wykręcenia się od wzięcia odpowiedzialności za własne finanse. Przeprowadziłem setki rozmów z różnymi ludźmi i zauważyłem, że uzewnętrzniają oni swoje przekonania na dwa różne sposoby. Jeden, który dobrze brzmiał, a drugi, który był prawdziwy. Pogrupowałem te przekonania i podzieliłem je na te, które dają ludziom wymierne korzyści oraz takie, które pozwalają im jedynie pozostać w strefie komfortu. Widziałem, jak toksyczne podejście do finansów może przełożyć się na wymierne straty finansowe. Wielokrotnie spotykałem się z sytuacją, kiedy ludzie, którzy mieli możliwości i środki, aby inwestować, nie robili tego. Dlaczego? Ponieważ ktoś narzucił im, w jaki sposób mają myśleć o pieniądzach, aby pozostać we własnej strefie komfortu.

Aldona, która prowadzi biuro nieruchomości, wielokrotnie w przeszłości była w tarapatach finansowych, które według niej nie pozwalały jej na inwestycje. Ponieważ nadeszły czasy „tanich” kredytów hipotecznych, na rynku pojawiło się dużo ofert nieruchomości i wielu klientów, wzrósł więc przychód jej firmy.

Aldona postanowiła wreszcie zainwestować. Zaproponowałem jej, że możemy wspólnie stworzyć dla niej plan inwestycyjny, ale stwierdziła, że musi najpierw się zastanowić. Po jakimś czasie zadzwoniłem do niej. Była bardzo dumna. Zainwestowała samodzielnie – wzięła w leasing najnowszy model samochodu z wyższej półki. Niestety kiedy po kilku miesiącach rynek nieruchomości wyhamował i zmniejszyła się ilość klientów, Aldona została ze swoją wspaniałą „inwestycją” i potężnymi ratami leasingowymi, które zjadały większość jej zysków. Ona sama wróciła do stanu narzekania, który tak dobrze znała.

Poznasz teraz siedem toksycznych przekonań finansowych, które występują u osób, które nie biorą odpowiedzialności za swoje finanse. Czy odnajdziesz tutaj swoje własne przekonania?

1. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych przekonań jest unikanie jakichkolwiek rozmów o pieniądzach. Jeżeli zostałeś nauczony, że w Twojej rodzinie nie rozmawia się o pieniądzach, sam traktujesz ten temat jako tabu. Być może na przekór temu twierdzisz: „nie ma w ogóle o czym mówić – większość moich znajomych jest zadłużona i jakoś żyje”. Czy może uznajesz opinie typu: „najważniejsze, żeby chleba nie brakło” lub: „ważne, by być zdrowym i mieć pracę” – za prawdę objawioną? Zapominasz, że to, co jest tu i teraz, nie musi być tym samym za 3, 5 czy 10 lat. Zdrowie i stała praca to rzeczy bardzo zmienne, a w życiu nic nie jest tak pewne jak brak pewności.

2. Drugim toksycznym przekonaniem jest bagatelizowanie tematu zadłużenia. Nie mówisz o pieniądzach, tylko o pieniążkach, kasce… Tymczasem pieniądze to tak ważna sprawa, że nie powinieneś jej rozmieniać na drobne. Jeżeli mówisz: „nie stać mnie teraz na inwestycje”, czy to aby nie znaczy, że nie jest to dla Ciebie istotne? A przecież Twoja obecna sytuacja jest WYNIKIEM takiego właśnie myślenia w PRZESZŁOŚCI.

Jeżeli uważasz, że teraz nie stać Cię na inwestycje, to kiedy będzie Cię stać? Czy wtedy, gdy staniesz się jeszcze bardziej zadłużony? Uwierz, że zawsze stać Cię na inwestowanie, skup się jedynie na kwestii wyboru, w jaki sposób i w co będziesz inwestował.

3. Trzecim toksycznym przekonaniem finansowym jest brak zrozumienia, że tak naprawdę zły dług to główna przeszkoda na Twojej drodze do niezależności. Jeżeli twierdzisz: „Jak to? Przecież biorę kredyt i dzięki temu mam coraz więcej”, to muszę się z Tobą zgodzić, jednak z jedną drobną różnicą – masz coraz więcej… rzeczy do spłacenia. Często zadłużanie się jest wynikiem braku jakiegokolwiek planowania lub podejmowania decyzji o dużych wydatkach pod wpływem impulsu. Znasz pewnie opinię, że pierwszy milion i tak trzeba ukraść. A Ty przecież uważasz się za uczciwego. No cóż, więc pewnie nigdy nie zdobędziesz miliona, ponieważ nie chcesz kraść. To powoduje, że zostajesz na obecnym poziomie finansowym. Nie traktuj tego dosłownie, po prostu zmień swoje myślenie.

4. Czwartym toksycznym przekonaniem jest postawa roszczeniowa.

Jeżeli uważasz, że pracodawca za mało Ci płaci, że politycy Cię okradają, że państwo musi Ci wypłacić wysoką emeryturę i zadbać o Ciebie, kiedy już nie będziesz mógł pracować – zubażasz sam siebie. Pieniądze to forma energii.

Energia musi krążyć, a postawa roszczeniowa powoduje blokadę Twoich możliwości dostawania coraz więcej i więcej.

Przerzucanie odpowiedzialności za swoje finanse na innych – państwo, pracodawcę, polityków – powoduje również blokadę płynącej energii. Jedynie wzięcie pełnej odpowiedzialności za własne finanse bez oglądania się na tych, którzy „coś Ci muszą zapewnić”, da Ci możliwość prawdziwego pomnażania pieniędzy.

5. Piątym toksycznym przekonaniem finansowym jest brak planowania finansowego. Jeżeli jesteś samo zatrudnionym lub prowadzisz mały biznes i uważasz, że nie masz możliwości zaplanowania inwestycji z powodu konieczności reinwestycji wszystkich środków we własną firmę, na pewno trudno Ci będzie zrozumieć, że Twoja firma to nie Ty sam, że Twoje prywatne pieniądze i pieniądze, które inwestujesz we własną firmę, to dwie zupełnie różne rzeczy. Być może nie jesteś już właścicielem własnego biznesu, tylko jego własnością?

Swoje pieniądze, które inwestujesz w całości w firmę, oddajesz do dyspozycji ZUS-owi, Urzędowi Skarbowemu, komornikowi, wierzycielom. Oczywiście możesz żyć bez planowania i bez planu, tylko to również jest plan. Prowadzi do tego, aby w najmniej spodziewanym momencie podstawić sobie samemu nogę. Ponieważ będę starał się nakłonić Cię do zaplanowania tego, co chcesz osiągnąć za rok, trzy lub pięć lat, pewnie obruszysz się, mówiąc: „no jak to, niby skąd ja mam wiedzieć, co będzie za rok?”. Otóż znikąd, tego nie da się przewidzieć. Plan nie służy do przewidywania przyszłości lecz do wyznaczania kierunku, w którym chcesz iść.

6. Szóstym toksycznym przekonaniem finansowym jest opinia, że brak czasu nie pozwala Ci zająć się Twoimi finansami.

Tymczasem czas to jeden z Twoich najważniejszych aktywów. Mija chwila za chwilą, minuta za minutą, godzina za godziną, a Ty nie potrafisz tego czasu wykorzystać. Wydaje Ci się, że czas życia to okres zbliżony do nieskończoności, niestety zapominasz, że masz jedynie określoną liczbę godzin, dni i lat do przeżycia. Czasu nie możesz rozciągnąć, nie możesz skumulować, nie możesz zaoszczędzić. Jedyne, co możesz, to jak najpełniej ten czas wykorzystać. Jeżeli uważasz, że brak Ci czasu, żeby zająć się swoimi finansami, stosujesz pewnie wymyślne triki: „chcę jeszcze przemyśleć tę decyzję, powinienem to przedyskutować z partnerem, chciałbym porównać oferty”. Tak naprawdę Twój własny umysł, który nie za bardzo lubi podejmować niepewne decyzje, stara się odłożyć to na później. Niestety, to „później” nigdy nie nadchodzi, a Twój umysł szybko zapomina o kwestiach ważnych, zajęty wieloma bieżącymi sprawami pilnymi.

7. Siódmym toksycznym przekonaniem finansowym jest akceptacja braku wiedzy finansowej. Stosujesz taką taktykę, mówiąc: „mam już własnego doradcę finansowego, mam zaprzyjaźnioną panią w banku, znajomy z pracy mi doradza”.

Twierdzenie, że finanse to skomplikowana i zupełnie bezużyteczna wiedza, to tylko wygodna wymówka, żeby nie brać za nie odpowiedzialności. Tymczasem wystarczy, że skorzystasz z kilku prostych narzędzi pokazanych w tej książce, aby zmienić diametralnie podejście do własnych finansów.

A teraz weź coś do pisania, usiądź w spokoju i zapisz,

jakie są Twoje obecne przekonania finansowe:

1. Czy otwarcie rozmawiasz o pieniądzach i inwestycjach?

2. Czy potrafisz rozmawiać na ten temat również z najbliższą rodziną?

3. Czy poważnie podchodzisz do swojego długu?

4. Czy rozumiesz, że dług jest główną przeszkodą na drodze do niezależności?

5. Czy często przejawiasz postawę roszczeniową?

6. Czy planujesz swoje finanse?

7. Ile czasu zajmuje Ci planowanie posunięć finansowych (tygodniowo, miesięcznie)?

8. W jaki sposób realizujesz swoje plany?

9. Czy uważasz, że finanse to jest tak trudny temat, że musisz  być specjalistą, aby się tym zajmować?

Zastanów się nad powyższymi pytaniami.

Teraz nadszedł czas na bardziej praktyczne działania. Pewnie zastanawiasz się, od czego zacząć „odgruzowanie” swoich finansów, aby wszystko poszło wreszcie w dobrą stronę. Zapamiętaj na początek tylko jedno zdanie:

ABY WYJŚĆ ZE STARYCH DŁUGÓW,

PRZESTAŃ TWORZYĆ NOWY DŁUG!”

Na podstawie: Sławomir Śniegocki – Inwestuj we własny dług. 7 kroków dzięki którym spłacisz kredyt przed terminem i jeszcze na tym zarobisz

 

 

<<<ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER I ODBIERZ DARMOWE BONUSY>>>

 

 

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: