wejdź na www.przemyslawpufal.pl

Iwona Jackowska  Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz  – Jak zadbać o udany wyjazd – obowiązki biur podróży i prawa turysty

 Organizator turystyki, czyli ten, którego działalność polega na organizacji imprez turystycznych (wyjazdów pobytowych, wycieczek), odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych.

Odpowiedzialności tej on nie ponosi, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest spowodowane wyłącznie:

Jak zadbać o udany wyjazd.

Turysto, nie jesteś bezbronny

Organizatorzy wyjazdów turystycznych, przewoźnicy i hotelarze nie mogą dyktować klientom swoich warunków dowolnie, ograniczając ich prawa, a swoje obowiązki. Przepisy mówią o tym wyraźnie.

Ci pierwsi ponoszą odpowiedzialność za wykonanie oferowanych usług, drudzy zaś mają pełne prawo to wyegzekwować, nawet dochodząc odszkodowania za straty będące skutkiem niezgodnych z umową świadczeń bądź ich braku. Konsument nie jest bezbronny, aczkolwiek walka o swoje czasami wymaga sporo zachodu i cierpliwości.

Szczególnie po nieudanej podróży. Czy można o udany wypoczynek zadbać wcześniej, przed wyjazdem? Można, a nawet trzeba.

Jeśli coś nam się nie spodoba w proponowanej ofercie, a potem w przedstawianej umowie, nie można tego puścić płazem – trzeba sprawę wyjaśnić, żądać zmiany warunków, a gdy spotkamy opór, zrezygnować z usług i szukać ich gdzie indziej. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko zmarnowania pieniędzy na podróż, którą potem będziemy źle wspominać, nawet mimo bezspornego prawa do reklamacji.

Odpowiedzialność biura podróży

■ przez klienta (przez jego działanie lub zaniechanie wykonania pewnych czynności, np. gdy się spóźni i nie stawi na czas przed wyjazdem autokaru),

■ przez osoby trzecie (przez ich działanie lub zaniechanie), które nie uczestniczą w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeśli ich działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo

■ przez siłę wyższą.

Te sytuacje jednak nie zwalniają organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.

Trzeba pamiętać, że wspomniana odpowiedzialność jest bezwzględna, nikt nie może tego zmienić. Nawet w umowie z klientem biuro podróży nie może jej wyłączyć lub ograniczyć. Ograniczenia są możliwe tylko wówczas, gdy określa to umowa międzynarodowa, którą Polska podpisała.

Prawo pozwala natomiast organizatorom turystyki zawierać umowy, w których ich finansowa odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej zostanie ograniczona do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta. Nie może to jednak dotyczyć szkód na osobie.

Na czym polegają nowe obowiązki

17 września 2010 r. weszła w życie ustawa z 29 kwietnia 2010 r., która znowelizowała ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Nowe przepisy nałożyły na biura podróży dodatkowe obowiązki, dzięki czemu zwiększyła się ochrona praw konsumentów. I tak zgodnie z nową ustawą organizator turystyki lub pośrednik turystyczny musi:

■ zawrzeć umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

■ zawrzeć umowę ubezpieczeniową na rzecz klientów,

■ przyjmować wpłaty klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli wykonuje

usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju, i złożyć marszałkowi województwa

oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy.

■ składać marszałkowi województwa oryginały lub odpisy kolejnych umów (potwierdzone

przez podmioty, które je podpisały) w ciągu 14 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej umowy. Tego obowiązku nie mają tylko przedsiębiorcy, którzy zaprzestają prowadzenia działalności gospodarczej jako organizatorzy turystyki lub pośrednicy turystyczni, pod warunkiem że zawiadomią o tym marszałka województwa.

Od czego zależy wysokość gwarancji

Nowe wysokości minimalnych sum gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, które muszą wpłacić organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni w związku z wykonywaniem działalności, zostały określone w rozporządzeniu ministra finansów z 16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. nr 238, poz. 1584).

Wysokość wymaganej sumy zależy od rodzaju wykonywanej działalności.

W związku z tym działalność przedsiębiorców działających w branży turystycznej została podzielona na trzy grupy. Pierwsza obejmuje organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terenie państw pozaeuropejskich, niezależnie od środka transportu, oraz na terenie państw europejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego.

Druga grupa obejmuje organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terenie krajów mających lądową granicę z Polską. Przy czym w przypadku Federacji Rosyjskiej wliczać się będą jedynie imprezy organizowane w obrębie obwodu kaliningradzkiego. W tej grupie działalności znajduje się również organizowanie krajowych imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie krajowych usług turystycznych, w tym również imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej.

Trzecia grupa obejmuje działalność polegającą na organizowaniu imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium państw europejskich, z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego. Nie obejmuje jednak organizowania imprez na terenie krajów mających lądową granicę z Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego.

Oprócz tego nie zalicza się do niej organizowania krajowych imprez turystycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie krajowych usług turystycznych, w tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej.

Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zależy też od rocznych przychodów przedsiębiorcy  prowadzącego działalność w branży

Jak zadbać o udany wyjazd

Ważne! Zdarza się, że organizator turystyki lub pośrednik turystyczny świadczą różne rodzaje działalności, które się mieszczą w dwóch, a nawet w trzech opisanych wyżej grupach. Wtedy wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest określana na poziomie wyższej wartości procentowej lub kwotowej właściwej dla zabezpieczenia finansowego wykonywanej działalności.

 Iwona Jackowska  Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz  – Jak zadbać o udany wyjazd – obowiązki biur podróży i prawa turysty

Jak złożyć reklamację w biurze podróży>>>

 

 

 

<<<ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER I ODBIERZ DARMOWE BONUSY>>>

Reklamy

Skomentuj artykuł! Dziękuję!

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Chmurka tagów

%d blogerów lubi to: